Praktyczne aspekty dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków chorobowych 2016

 • Prawo pracy

 • Zasady naliczania wynagrodzeń

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Teczka kadrowca.
  Dokumentacja kadrowa od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

 • Czas pracy w praktyce

Praktyczne aspekty dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków chorobowych 2016

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla 4 osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń. Przepisy ustaw i rozporządzeń, dotyczące potrąceń, są trudne do odczytania nie tylko dla osób początkujących w tematyce potrąceń, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie. 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących w tematyce potrąceń jak i osób na co dzień zajmujących się potrąceniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

Program szkolenia

1. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych

 • jakie przepisy regulują kwestię dokonywania potrąceń?
 • w jakim trybie dokonywane są potrącenia?
 • jakie informację należy przekazać organom egzekucyjnym?
 • jak postąpić w przypadku zbiegu egzekucji od dwóch komorników?
 • jak postąpić w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej?
 • jakie obowiązki ma pracodawca w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie?
 • na kogo może być nałożona kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego?

2. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • jakie świadczenia kwalifikujemy do wynagrodzenia?
 • jakich potrąceń możemy dokonać "bez zgody pracownika"?
 • od jakiej kwoty przychodu pracodawca może dokonać potrąceń?
 • w jakiej kolejności dokonywanie są potrącenia?
 • jaką max wysokość wynagrodzenia możemy potrącić?
 • jaką mamy możliwość dokonania potrąceń z otrzymanych nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
 • pojęcie "zaliczki pieniężnej" - jakiego rodzaju zaliczka podlega potrąceniu?
 • wypłata zawyżonej kwoty wynagrodzenia a możliwość dokonania potrącenia bez zgody pracownika
 • jak ustalić kwotę wolną od potrąceń w 2016 roku?
 • jak dokonać potrąceń w przypadku gdy oprócz wynagrodzenia wypłacone zostaje wynagrodzenie za okresy dłuższe niż 1 miesiąc?
 • czy kwota wolna od potrąceń ulega pomniejszeniu w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca?
 • w jakich sytuacjach pracodawca dokonuje pomniejszenia kwoty wolnej od potrąceń?
 • w jaki sposób dokonać potrąceń, jeżeli oprócz wynagrodzenia pracownik otrzymał "świadczenia w naturze"?
 • jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania świadczeń z innego tytułu prawnego np. odpraw?
 • jak dokonać potrącenia z wynagrodzenia "niepełnoetatowca"?
 • jak dokonać potrącenia w razie "dwukrotnej" wypłaty wynagrodzenia w ciągu miesiąca?
 • jak dokonać potrącenia w "pierwszym roku pracy"?
 • jak należy dokonać potrąceń w razie zbiegu tytułów wykonawczych?
 • jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego?
 • obowiązek potrącenia alimentów na "wniosek matki dziecka"
 • jak dokonać potrąceń ze świadczeń otrzymanych z ZFŚS?
 • jak obliczyć i dokonać potrącenia "kary pieniężnej" udzielonej pracownikowi?
 • dokonywanie potrąceń należności na "rzecz pracodawcy"
 • formy zgody na "dobrowolne potrącenia"
 • jakie świadczenia wyłączone spod egzekucji?

3. Dokonywanie potrąceń z zasiłków chorobowych oraz umów cywilnoprawnych

 • jakie przepisy regulują możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego?
 • od jakiej kwoty ustalana jest wysokość potrącenia?
 • jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń?
 • jak ustalić kwotę wolną od potrąceń?
 • czy kwota wolna od potrąceń, w przypadku wypłaty zasiłku za niepełny miesiąc kalendarzowy, ulega obniżeniu?
 • jak dokonać potrącenia z zasiłków w razie nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego?
 • jak dokonać potrącenia w przypadku otrzymania w danym miesiącu: wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku z ubezpieczenia społecznego?

Cena szkolenia: 440 PLN + 23% VAT

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: