Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych 2014

 • Prawo pracy

 • Zasady naliczania wynagrodzeń

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Teczka kadrowca.
  Dokumentacja kadrowa od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

 • Czas pracy w praktyce

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych 2014

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla 4 osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

I. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę

1. na jakiej podstawie dokonywane są potrącenia z wynagrodzenia "bez zgody pracownika"

2. od jakiej kwoty przychodu pracodawca może dokonać potrąceń

3. w jakiej kolejności dokonywanie są potrącenia

4. max wysokość dokonywanych potrąceń

5. możliwość dokonania potrąceń z otrzymanych nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego

6. pojęcie "zaliczki pieniężnej"

7. wypłata zawyżonej kwoty wynagrodzenia a możliwość dokonania potrącenia bez zgody pracownika

8. ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w 2014 roku

9. ustalenie "kwoty wolnej od potraceń" w przypadku gdy pracownik otrzymuje przychody z różnych tytułów

10. czy kwota wolna od potrąceń ulega pomniejszeniu w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca?

11. w jakich sytuacjach pracodawca dokonuje pomniejszenia kwoty wolnej od potrąceń

12. w jaki sposób dokonać potrąceń, jeżeli oprócz wynagrodzenia pracownik otrzymał "świadczenia w naturze"

13. jaką wysokość potrącenia dokonujemy w przypadku wypłaty składników wynagrodzenia przysługujących za okresy "dłuższe niż 1 miesiąc"

14. potrącenia z wynagrodzenia "niepełnoetatowca"

15. składniki wynagrodzenia podlegające i niepodlegające ochronie przed potrąceniami

 • odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
 • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • wynagrodzenie za dyżury pracownicze
 • odprawa z tytułu zwolnień grupowych

16. potrącenia w razie "dwukrotnej" wypłaty wynagrodzenia w ciągu miesiąca

17. jak należy dokonać potrąceń w razie zbiegu tytułów wykonawczych

18. obowiązek potrącenia alimentów na "wniosek matki dziecka"

19. potrącenia z ZFŚS (stanowisko MPiPS)

20. potrącenie z wynagrodzenia w "pierwszym roku pracy"

21. jak obliczyć i dokonać potrącenia "kary pieniężnej" udzielonej pracownikowi

22. dokonywanie potrąceń należności na "rzecz pracodawcy"

II. Dokonywanie potrąceń z zasiłków chorobowych oraz umów cywilnoprawnych

1. przepisy regulujące możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego

2. od jakiej kwoty ustalana jest wysokość potrącenia

3. dopuszczalne kwoty potrąceń

4. ustalenie kwoty wolnej od potrąceń

5. proporcjonalne obniżenie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku wypłaty zasiłku za niepełny miesiąc kalendarzowy (stanowisko ZUS)

6. potrącenia z zasiłków w razie nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego

7. możliwość dokonania potrąceń z umów cywilnoprawnych

III. Pozostałe zagadnienia

1. możliwość dokonania potrącenia w przypadku gdy pracownik upoważnił do tego bank w którym zaciągnął kredyt

2. ustalenie kwoty do potrącenia w przypadku

 • otrzymania przez pracownika zasiłku chorobowego za część miesiąca
 • otrzymania przez pracownika wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego w danym miesiącu kalendarzowym
 • otrzymania kilku wypłat w jednym miesiącu kalendarzowym
 • pracownika zatrudnionego na niepełny etat

Cena szkolenia: 440 PLN + 23% VAT

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: