płace - szkolenia: Lista płac 2014

 • Prawo pracy

 • Zasady naliczania wynagrodzeń

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Teczka kadrowca.
  Dokumentacja kadrowa od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

 • Czas pracy w praktyce

Lista płac 2014

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla 4 osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Adresaci szkolenia:

 • osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń
 • osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi

Cel szkolenia:

 • pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń
 • wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń
 • wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania
 • wskazanie najczęściej popełnianych błędów, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń
 • możliwość dyskusji w szkoleniu
 • wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia

Program szkolenia

1. Obowiązki pracodawcy na przełomie roku

 • Informacje o dochodach pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 11, PIT 4R
 • Informacje do ZUS – ZUS IWA, zaświadczenia o przychodach emerytów i rencistów
 • Współczynnik do ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Wpływ minimalnego wynagrodzenia na składniki wynagrodzeń
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – korekta odpisu za 2013 r., odpis na 2014 r.
 • Informacje do GUS
 • Ustalenie prawa do wypłaty zasiłków chorobowych
 • Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów, ulgi podatkowej, skala podatkowa
 • Ustalenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Rozliczenie z PFRON
 • Roczna informacja o składkach społecznych i zdrowotnych dla pracowników

2. Nowe spojrzenie na obowiązujące przepisy w zakresie naliczania wynagrodzeń

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia – na co zwrócić uwagę?

4. Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

5. Wynagrodzenie minimalne w 2014 r.

 • Zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia
 • Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia

6. Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

7. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

8. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?

9. Premia uznaniowa a nagroda

10. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy

11. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
 • Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

12. Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, wynagrodzenie za czas pobytu na szkoleniu)

13. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – jak zmiany regulacji dotyczących czasu pracy wpłyną na sposób rozliczania godzin nadliczbowych

 • Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • Przekroczenia dobowe i średniotygodniowe
 • Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Wpływ udzielenia czasu wolnego i dnia wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
 • W jakim terminie należy rozliczać godziny dobowe i średniotygodniowe?
 • Odpracowywanie prywatnych wyjść

14. Potrącenia z wynagrodzenia

 • Co jest wynagrodzeniem za pracę, co podlega egzekucji?
 • Wysokość dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków chorobowych i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy
 • Komornicze i administracyjne zbiegi potrąceń z wynagrodzenia
 • Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
 • Sankcje za utrudnianie egzekucji
 • Kwoty wolne od potrąceń przy wynagrodzeniu i zasiłkach chorobowych
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 • Potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS
 • Potrącenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Przykłady rozliczenia potrąceń

15. Świadczenia chorobowe – najczęstsze kontrowersje

 • Podstawa do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
 • Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej
 • Składniki uwzględniane w podstawie zasiłku chorobowego
 • Ustalenie prawa do zasiłku opiekuńczego
 • Ustalenie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień
 • Zaliczka na podatek dochodowy od wypłat zasiłku chorego zleceniobiorcy

Cena szkolenia: 440 PLN + 23% VAT

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: