Zasady naliczania wynagrodzeń 2017 - szkolenia

 • Prawo pracy

 • Zasady naliczania wynagrodzeń

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Teczka kadrowca.
  Dokumentacja kadrowa od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

 • Czas pracy w praktyce

Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 2017

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla 4 osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Celem szkolenia "Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń 2017" jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie. 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.

Program szkolenia

1. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2017

 • dodatek za pracę w porze nocnej po zmianach od 2017 r.
 • obowiązek opłacania składek na FP i FGŚP,
 • zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP (aktualne stanowiska ZUS)
 • roczne ograniczenie składek E-R i jego skutki w dokumentacji ZUS i PIT
 • ustalenie minimalnej i maksymalnej podstawy składek E-R osób przebywających na urlopach wychowawczych

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę

 • gwarancja zapewnienia pracownikowi minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • gwarancja zapewnienia zleceniobiorcy minimalnej stawki za godzinę pracy
 • wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a stała stawka wynagrodzenia
 • wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a stawka godzinowa
 • wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim

3. Wynagrodzenie za część miesiąca

 • wynagrodzenie za część miesiąca pracownika (aktualne stanowisko PIP)
 • zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca
 • zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca, który dodatkowo choruje i przebywa na urlopie wypoczynkowym, który przechodzi w trakcie miesiąca na urlop wychowawczy, bezpłatny
 • zmiana etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego (podwyżka lub obniżka wynagrodzenia
 • zmiana sposobu wynagradzania w trakcie miesiąca kalendarzowego (zmiana stałej stawki zaszeregowania na stawkę godzinową)
 • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych

4. Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy

 • jakie składniki wynagrodzenia uwzględniamy przy ustalaniu podstawy
 • składniki wynagrodzenia w stałej wysokości
 • wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc
 • nadgodziny z tytułu przekroczeń norm średniotygodniowych w podstawie urlopu
 • skutki zmiany wynagrodzenia na ustalenie podstawy (przeliczanie zmiennych składników wynagrodzenia)
 • urlop na przełomie miesięcy a ustalenie podstawy
 • długotrwała choroba pracownika a ustalenie podstawy

5. Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy

 • ustalenie współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop
 • składniki wynagrodzenia w stałej wysokości
 • wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc
 • wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc
 • ustalenie podstawy w przypadku nieprzepracowania pełnych 3 miesięcy
 • uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca

6. Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy

 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w razie zaprzestania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia
 • zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188 K.p.)
 • rozliczanie godzinowej nieobecności z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188 K.p.)
 • zwolnienie na poszukiwanie pracy
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

7. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
 • udzielanie czasu wolnego, rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika (stanowisko PIP, SN), który odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypracowane nadgodziny
 • udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, który odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypracowane nadgodziny
 • wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia w miesiącu w którym pracownik odbiera czas wolny z tytułu wypracowanych nadgodzin
 • obliczanie wysokości normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • obliczanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
 • rekompensowanie pracy w dniu wolnym od pracy
 • udzielanie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy a liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym
 • rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca.

8. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych

 • kolejność dokonywania potrąceń
 • max kwoty potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
 • potrącenia z zasiłków po zmianach od 2017 r.
 • składniki wynagrodzenia podlegające i niepodlegające ochronie
 • ustalenie kwoty wolnej od potraceń
 • w jakich sytuacjach dokonujemy pomniejszania kwoty wolnej od potrąceń
 • dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych
 • ustalenie kwoty do potrącenia w przypadku
 • otrzymania przez pracownika zasiłku chorobowego za część miesiąca
 • otrzymania przez pracownika wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego w danym miesiącu kalendarzowym
 • otrzymania kilku wypłat w jednym miesiącu kalendarzowym
 • pracownika zatrudnionego na niepełny etat

9. Koszty uzyskania przychodu i zaliczka na podatek dochodowy

 • stosowanie ulgi podatkowej od 2017 r.
 • skutki spóźnionego złożenia przez pracownika PIT-2
 • kup i zaliczka na podatek w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
 • kup i zaliczka na podatek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy
 • kup i zaliczka na podatek w przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim i otrzymywania z tego tytułu zasiłku chorobowego
 • możliwość obniżenia kup do wysokości przychodu
 • kup i zaliczka na podatek w przypadku zawarcia z pracownikiem kilku umów o pracę
 • kup i zaliczka na podatek w przypadku gdy pracownik wykonuje pracę u innego pracodawcy

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY